Zarząd LC Wrocław Wratislavia kadencji 2017/2018


Marzena Zagajewska
Prezydent

Jadwiga Jaśkiewicz
Past Prezydent

Halina Podbielska
I Wiceprezydent

Jadwiga Jaśkiewicz
II Wiceprezydent

Elżbieta Maj
Sekretarz

Grażyna Koziełek
Skarbnik