Zarząd LC Wrocław Wratislavia kadencji 2018/2019


Jolanta Gołuchowska
Prezydent

Marzena Zagajewska
Past Prezydent

Jagoda Witukiewicz
I Wiceprezydent

Anna Kabownik
II Wiceprezydent

Elżbieta Maj
Sekretarz

Grażyna Koziełek
Skarbnik