Zarząd Klubu kadencji 2019/2020


Jolanta Gołuchowska
Prezydent

Marzena Zagajewska
Past Prezydent

Jagoda Witukiewicz
I Wiceprezydent

Marzena Zagajewska
II Wiceprezydent

Anna Karbownik
Sekretarz

Grażyna Koziełek
Skarbnik