LC WROCŁAW WRATISLAVIA

rozpoczął oficjalnie swoją działalność w szeregach Lionów w 1996 roku. Pierwsze formalne kroki, po zgłoszeniu do Biura Gubernatora Wiesława Makarewicza i Komisji Rozwoju Lionizmu – Alojzego Bończy-Tomaszewskiego, zaowocowały osobistym kontaktem z dr Wolfgangiem Griese – Gubernatorem Okręgu 111 NB, w Niemczech, w latach 1990/91. Dr Griese, często odwiedzający Wrocław, pochodzi z Grafschaft-Hoya, niedaleko Bremy. I to właśnie jego macierzysty klub stał się klubem sponsorującym LC Wrocław Wratislavia. Charter LC Wrocław Wratislavia odbył się 7 grudnia 1996 roku we wrocławskim Teatrze Współczesnym. 

PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2022/2023


Alicja Pietrusiewicz