Pomoc dla uchodźców z Ukrainy, przebywających w gminie Siechnice

Od początku kwietnia br., w ramach projektu pn. „Zakup pakietów higienicznych oraz bielizny osobistej dla uchodźców z Ukrainy, przebywających w Siechnicach”, trwa współpraca stowarzyszenia LIONS Club Wrocław Wratislavia z Gminą Siechnice. Projekt obejmuje zakup bielizny, kosmetyków i artykułów higienicznych, przeznaczonych dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie gminy Siechnice. Aby pomoc była jak najlepiej dopasowana do aktualnych potrzeb, lista zakupów została sporządzona we współpracy z koordynatorem projektu ze strony Urzędu Miejskiego w Siechnicach - Panią Sekretarz Barbarą Kosterską. Przygotowany wniosek projektowy na kwotę 32740 zł. został zaakceptowany przez Gabinet Gubernatora Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów LIONS. Zamówienia i zakupu artykułów dokonał LIONS Club Wrocław Wratislavia, po załatwieniu wszystkich niezbędnych procedur. Środki przeznaczone na sfinansowanie projektu pochodziły od Darczyńców – Klubów LIONS ze Szwajcarii oraz z Lichtensteinu.  Dostawa i przekazanie darów na ręce Pani Sekretarz miało miejsce 10 maja, w Urzędzie Miejskim w Siechnicach. Wszystkie zakupione artykuły trafiły do Punktu zbiórki i wydawania darów, znajdującego się tuż obok Ratusza w Siechnicach.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów LIONS (The International Association of LIONS Clubs) - to największa międzynarodowa humanitarna organizacja pozarządowa. Powstała w 1917 roku w USA, w Polsce obecna jest od 1989 r. Jej przedstawiciele uczestniczyli w opracowywaniu Karty Narodów Zjednoczonych, od 1947 roku posiada ona status konsultanta Rady ds. Ekonomicznych i Socjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, ściśle z nią współpracując.

Na całym świecie ludzie wrażliwi na potrzeby innych zrzeszają się w Klubach LIONS, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym oraz udzielanie finansowego, rzeczowego i organizacyjnego wsparcia lokalnym instytucjom i organizacjom społecznym. Kluby LIONS są w swej działalności autonomiczne, same wybierają beneficjentów i określają sposoby działania.

Od początku wojny w Ukrainie wszystkie Kluby LIONS wspierają zarówno uchodźców, jak i mieszkańców tego kraju, pozostających wciąż na terenie Ukrainy, korzystając przy tym z hojności Darczyńców z całego świata. Jeśli chcą Państwo również wspomóc nasze działania, prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe Stowarzyszenie LIONS Club Wrocław Wratislavia:   ALIOR BANK S.A.   93 2490 0005 0000 4500 2474 7672. Każda pozyskana od Darczyńców i Sponsorów złotówka trafia do naszych beneficjentów, a nasze koszty administracyjne pokrywamy w całości z funduszy pochodzących ze składek członkowskich.