Jesteś tutaj: Home » Działalność Klubu » Działalność prospołeczna » Działalność » działalność prospołeczna » Konkurs na PLAKAT POKOJU edycja '2019
28 stycznia 2023 r. uczestniczyłyśmy w XI Koncercie Charytatywnym na rzecz budowy Domu Opieki Wyręczającej dla dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych... więcej
30/01/2023
24 listopada 2022 r. tegoroczna edycja konkursu na Plakat Pokoju została zakończona. W konkursie światowym wzięło udział 21 dzieci sponsorowanych przez 4... więcej
26/11/2022
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Pań z LIONS CLUB Wrocław Wratislavia, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu w roku szkolnym... więcej
01/09/2022
Spotkanie z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem trwało godzinę. Wszystkie zaplanowane tematy dot. współpracy naszego Klubu z władzami Miasta zostały... więcej
08/07/2022
Nie od dziś wiadomo, że kontakty międzyludzkie są najważniejsze. Dzięki takim kontaktom, nawiązanym podczas ostatniej Konwencji w Lesznie, która odbyła... więcej
23/05/2022
Od początku kwietnia br., w ramach projektu pn. „Zakup pakietów higienicznych oraz bielizny osobistej dla uchodźców z Ukrainy, przebywających w... więcej
01/04/2022
11 stycznia 2021 r. spotkaliśmy się online i podjęłyśmy uchwałę o przekazaniu 122 dolarów na rzecz poszkodowanych w wyniku... więcej
12/01/2021
Właczyłyśmy się do walki z pandemia koronawirusa - zakupiłyśmy 500 maseczek ochronnych dla wrocławskiego Hospicjum i... więcej
30/05/2020
PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA KOMISJI KONKURSU NA PLAKAT POKOJU „JOURNEY OF PEACE” edycja 2019/2020 Pan Gubernator Okręgu 121 Polska Międzynarodowego... więcej
21/11/2019
Śpieszę poinformować, że w dniu dzisiejszym Koleżanki Lionki z Wrocławia (oczywiście z LC Wrocław Wratislavia w pelnym składzie), przy... więcej
14/04/2012

Konkurs na PLAKAT POKOJU edycja '2019

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA KOMISJI KONKURSU
NA PLAKAT POKOJU „JOURNEY OF PEACE” edycja 2019/2020
Pan Gubernator Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions Reginald Sas-Jaworski zwołał posiedzenie Komisji Konkursu na 21 listopada 2019 roku, we Wrocławiu.
Powołano komisję w składzie:
1. Przewodnicząca: Prezydent LC Wrocław Wratislavia Jolanta Gołuchowska
2. Lion Katarzyna Cieślak - Pełnomocnik Gubernatora ds. Konkursu, LC Wrocław Wratislavia
3. Lion Małgorzata Stanisławska-Kurian – LC Wrocław Wratislavia
4. Lion Anna Karbownik - LC Wrocław Wratislavia
Komisja została powołana w celu oceny plakatów przysłanych przez kluby okręgu 121, które wykupiły pakiety startowe stając się sponsorami konkursu na plakat o tematyce pokojowej organizowany przez LCI.
Dodatkowo będą oceniane prace dzieci mniej sprawnych intelektualnie – będzie to wewnętrzny konkurs naszego Okręgu.
Ocenie przez Komisje podlegają prace zgłoszone i sponsorowane przez: LC Legnica SILESIA, LC Szczecin JANTAR, LC Szczecinek BC Szczecin GRYF, LC Opole i LC Warszawa GENTIUM.
Kluby te wykupiły w sumie osiemnaście pakietów startowych; do oceny było przysłanych 18 plakatów oraz 3 prace dzieci mniej sprawnych intelektualnie.
Cztery prace ze względu na niespełnienie wymogów formalnych nie były oceniane- przekroczony wiek dziecka, niewłaściwy format, symbole militarne a także napisy w języku polskim.
Po dokładnej analizie prac Komisja podjęła następującą decyzję:
 
Laureatką i zdobywczynią pierwszego miejsca tegorocznej edycji Konkursu została:

Blanka Róż
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Goleniowie,
sponsorowana przez
LC Szczecin Jantar

Drugie miejsce zajął

Michał Biskupski
ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie,
sponsorowany przez
LC Szczecinek - BC Szczecin Gryf

 

Trzecie miejsce zajęła

Nina Snochowska
Z PSP w Mierzynie,
sponsorowana przez
LC Szczecinek - BC Szczecin Gryf

 
Specjalne wyróżnienie otrzymują:
Urszula Kaczor
Z PSP w Mierzynie, sponsorowana przez LC Szczecinek BC Szczecin Gryf
Natalia Nowaczewska
Ze Szkoły Podstawowej w Proboszczowie sponsorowana przez LC Legnica Silesia
    
W polskiej edycji Konkursu wyróżniono również prace:
Maksymiliana Czernatowicza i Mileny Chrostek
z Domu Dziecka w Golance Dolnej, sponsorowanych przez LC Legnica Silesia
oraz Dominiki Jędrasiak
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi, sponsorowanej przez LC Legnica Silesia
     

Nagrody Okręgu dla zwycięzców zostaną ufundowane przez Pana Gubernatora Reginalda Sas-Jaworskiego. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, finalistom i wszystkim dzieciom, które brały udział w naszym Konkursie. Protokół wraz z listą finalistów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Okręgu oraz rozesłane do Klubów. Dokumentacja konkursu zostanie przekazana do archiwum Okręgu. Jak zaznaczono w regulaminie Konkursu wszystkie prace zgłoszone do finału stają się własnością Okręgu.

Dziękujemy Klubom, które zaprosiły dzieci do udziału w Konkursie i zajęły się jego przeprowadzeniem.
 
Zwycięska praca zostanie wysłana do LCI w dniu 30 listopada b.r.
 
Katarzyna Cieślak
Pełnomocnik Gubernatora ds. Konkursu na Plakat Pokoju
kadencja 2019/2020