Spotkanie w Ratuszu z Prezydentem Wrocławia - 7 lipca 2022 r.

Spotkanie z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem trwało godzinę. Wszystkie zaplanowane tematy dot. współpracy naszego Klubu z władzami Miasta zostały poruszone.

Halinka opowiedziała Prezydentowi o historii Klubu i przedstawiła wszystkie Panie, które również opowiedziały co nieco o sobie.

Pan Prezydent z kolei podzielił się refleksją nad trudnym budżetem Miasta oraz ostatnim wyjazdem do Lwowa, który pokazał Mu bardzo wiele, najwięcej krzywdy ludzkiej, którą najsilniej odczuł podczas wizyty w szpitalu dla poszkodowanych przez wojnę inwalidów. Wzmocnił w Jego osobie przeświadczenie, jak ważna jest jedność i wspólnota w trudnych chwilach.

Pan Jacek Sutryk pojechał jako Prezydent do Lwowa, ale nade wszystko jako obywatel miasta z którego postawy jest dumny i dumny jest z działań członkiń LC Wrocław Wratislavia, które to działania zostały opisane przez członkinie.

Spotkaniu towarzyszył oczywiście sławny na całą Polskę kot Wrocek oraz asystentka Gospodarza. Na koniec wykonano kilka pamiątkowych zdjęć. Była również  „poimprezowa” kawka w Witamince.